Research topic

Wildlife camera

John Odden

Bevaringsbiologi, effekter av naturinngrep og menneskelig forstyrrelse, konflikter mellom mennesker og store rovdyr. metoder for overvåking av store rovdyr, atferd hos store rovdyr, samspill mellom rovdyr og byttedyr.


Show full profile of John Odden

Nina Elisabeth Eide


Show full profile of Nina Elisabeth Eide

John Durrus Linnell

Ecology, behaviour, population dynamics and conservation of carnivores and wild ungulates. Conservation of species that cause conflicts with humans. Ecology – social science interdisciplinarity.


Show full profile of John Durrus Linnell

Lars Rød-Eriksen


Show full profile of Lars Rød-Eriksen