Research topic

Institute policy

Norunn Sæther Myklebust

Ledelse, forskningsstrategisk arbeid, administrasjon, naturforvaltning.


Show full profile of Norunn Sæther Myklebust

Kristin Thorsrud Teien

Kunnskap om tilstand og påvirkninger på norsk natur. Virkemidler og kunnskapssystemer for naturforvaltning. Forskningspolitikk.


Show full profile of Kristin Thorsrud Teien