Research topic

Communication

Bjørg Bruset

Kommunikasjon, media, ledelse, strategi, beredskapshåndtering, adminstrasjon


Show full profile of Bjørg Bruset

Jan Arne Stokmo


Show full profile of Jan Arne Stokmo

Juliet Landrø

  • Science communication
  • Social media
  • Video production
  • Radio production
  • Podcast
  • Online journalism
  • Renewable energy

Show full profile of Juliet Landrø

Anne Olga Syverhuset

  • Science communication
  • Online journalism

Show full profile of Anne Olga Syverhuset