Nyheter

 

Simulating stressor impacts on seabirds
26. June 2023

Agent-based models (ABMs) are a useful tool for predicting the impacts of stressors on individual seabirds.

Søk etter nyheter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: