Nyheter

 

Welcome to Lila Buckingham
12. September 2022

We are delighted to welcome Lila Buckingham to the MARCIS project, who started her postdoc at NINA on 1 September

Søk etter nyheter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: