Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 240 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

24.07.2017

Kartlegging av skrantesjuke og jaktinnsamling i 2017

Veiledning til jegere som skal ta prøver for kartlegging av skrantesjuke hos hjortevilt i Nordfjella- og Selburegionen.
Les mer...
Har du fått pukkellaks i sommer? Da vil forskerne gjerne høre fra deg. Send e-post til laks@nina.no. Viktigste informasjon er dato, sted, lengde, vekt og gjerne en skjellprøve og foto. Foto Kim Andre S. Herstad.
17.07.2017

Har du fått pukkellaks i sommer?

Forskere registrerer utbredelsen av pukkellaks i Norge, og har allerede fått inn rekordmange meldinger om pukkellaks i år.
Les mer...
Ørekyt hører naturlig til i deler av Norge, men kan forårsake store skader på fiskebestander, spesielt aure, dersom den spres. Foto © Børre Dervo/NINA.
13.07.2017

Spredning av fisk et økende problem

Fremmede arter kan true lokale fiskebestander. I sommer vil forskerne ha din hjelp til å kartlegge spredning av fisk i norske vann og vassdrag.
Les mer...