Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 240 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Foto: Espen Lie Dahl.
22.09.2017

Hjortebestanden i bedre hold

Tiltak for å redusere antallet hjort har stoppet den negative trenden i slaktevekter. Det samme har imidlertid ikke skjedd for elg.
Les mer...
 Årets andre framdriftsrapport fra overvåkingen av lakselus på vill laksefisk er klar. Foto Kari Sivertsen/NINA.
21.09.2017

Mye lakselus i vest, lite i nord

Årets overvåking av lakselus viser at det var mye lus på utvandrende laksesmolt på Vestlandet, mens det var lite lus på vill laksefisk fra Nordland o...
Les mer...
Foto: Dagmar Hagen.
15.09.2017

Hvordan kan erfaringer fra Hjerkinn hjelpe kjempepandaen?

Naturrestaurering av norske fjellvidder og leveområdene til pandaen har overraskende mye til felles. Nå har en kinesisk delegasjon vært på Hjerkinn f...
Les mer...