Nyhetsartikkel

Ny maur for Norge

Publisert 12.06.2017

Sumpeitermauren er ikke som andre maur. Kanskje er det derfor den heller aldri tidligere har blitt funnet i her i landet? Møt Norges 66. maurart. 
 

Ny maur for Norge: Her en arbeider av sumpeitermaur Myrmica gallienii, framkropp. Foto Arnstein Staverløkk/NINA.
Ny maur for Norge: Her en arbeider av sumpeitermaur Myrmica gallienii, framkropp. Foto Arnstein Staverløkk/NINA.

Sumpeitermaur (Myrmica gallienii) er det siste tilskuddet til den norske maurfamilien. Og denne arten er ikke som andre maur, kan insektforsker Frode Ødegaard fortelle.

Enestående maurfunn

Sammen med kolleger ved NINA jobber Ødegaard for tiden med å samle Norges maur i bokform, og har lett etter akkurat denne mauren i flere år. I forrige uke fant han den endelig i et våtmarksområde i Vestfold.

–Jeg fikk den etter hvert så kjente maurskjelven. Denne arten er nemlig ekstremt sjelden. Vi kjenner til sumpeitermauren kun fra seks lokaliteter i Sverige, og to i Danmark, sier Ødegaard. 

Stikk i strid med andre maurarter, som stort sett finnes på tørt land, lever denne arten ved vann og sumpområder som jevnlig oversvømmes.

–Når vannet kommer skalker mauren alle luker i bolet, og danner levende flåter av maur som klamrer seg til hverandre og vegetasjonen som stikker opp av vannet. På det viset holder de seg flytende til vannet trekker seg tilbake, og marka tørker opp.

Jakter på maur og kunnskap

Den første oversikten over maur i Norge som ble utgitt i 1880 listet opp 19 ulike maurarter. Nå jobber Ødegaard og kollegene ved NINA med en ny oversikt over maur i Norge, og tallet har kommet opp i 66 hjemmehørende maurarter. Ødegaard og kollegene ved NINA har funnet flere av dem.

–Vi har fått enormt mye ny kunnskap om maur de siste fem årene, forklarer Ødegaard. Nye metoder og målrettet leting har resultert i økt kunnskap og nye arter.

Økt kunnskap om maur er viktig siden mauren spiller mange viktige roller i økosystemet.

–Maur bearbeider jorda, og frigjør næringsstoffer for plantene. På verdensbasis snur de på og beriker faktisk mer jord enn meitemarken. De er dessuten viktige predatorer på andre insekter og edderkopper, og kan derfor regulere skadedyr og utbruddsarter. I tillegg bidrar de til frøspredning, og kan også hindre gjengroing i visse områder.

Kontakt: Frode Ødegaard

""
I Norge er Sumpeitermaur (Myrmica gallienii) kun påvist i et våtmarksområde i Vestfold. Foto Arnstein Staverløkk/NINA. Les om Sumpeitermaur i Arter på nett

Mer om maur

I fjor kom en oversikt over norske maur på nett – i Artsdatabankens Arter på nett. Neste år kommer også en oversikt over maur i Norge i bokform.

Nye maurfunn på løpende bånd:

Lette etter ny maurart i to år, hadde den stående på pulten (29.05.2015)

Norge har fått sin maurart nr. 60 (27.06.2014) 

Ny maurart funnet ved Kongsberg (23.01.2014)

Ikke alle maurfunn vekker imidlertid like stor begeistring: Norge oversvømmes av småkryp (07.04.2013) 


 

   Motta nyhetsbrev fra nina