NINA Tromsø

NINA Tromsø

Tromsø-avdelingen er medlem i Framsenteret - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning. 

Kontakt

Post- og besøksadresse:
Framsenteret
Postboks 6606 Langnes
9296 Tromsø

Fakturaadresse: 
Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

 73 80 14 00

 firmapost@nina.no

Forskningssjef: 
Cathrine Henaug

Tilknyttet www.framsenteret.no

Nyheter

Ansatte i NINA Tromsø

Cathrine Henaug

Forskningssjef Tromsø
Telefon: +47 928 20 753

Manuel Ballesteros

Overingeniør
Telefon: +47 467 96 674

Sigurd Benjaminsen

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 952 76 865

Jarle Werner Bjerke

Seniorforsker
Telefon: +47 918 64 155

Jan Ove Bustnes

Seniorforsker
Telefon: +47 934 66 790

Bård-Jørgen Bårdsen

Seniorforsker
Telefon: +47 952 14 483

Kari Elsa Ellingsen

Seniorforsker
Telefon: +47 412 23 760

Sigrid Engen

Postdoktor
Telefon: +47 995 71 083

Kjell Einar Erikstad

Seniorforsker
Telefon: +47 991 56 177

Rasmus Erlandsson

Postdoktor
Telefon: +47 476 23 659

Morten Falkegård

Forsker
Telefon: +47 917 35 488

Per Fauchald

Seniorforsker
Telefon: +47 452 76 808

Eirik Aasmo Finne

Stipendiat
Telefon: +47 477 02 794

André Frainer

Forsker
Telefon: +47 902 00 274

Vigdis Irene Frivoll

Ingeniør
Telefon: +47 404 73 314

Karl Øystein Gjelland

Seniorforsker
Telefon: +47 975 09 801

Sveinn Are Hanssen

Seniorforsker
Telefon: +47 926 35 455

Rolf Anker Ims

Vitenskapelig rådgiver
Telefon: +47 776 46 476

Karl-Otto Jacobsen

Forsker
Telefon: +47 996 38 430

Jane Uhd Jepsen

Seniorforsker
Telefon: +47 417 65 419

Narve Stubbraaten Johansen

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 976 41 754

Knut Langeland

Forsker
Telefon: +47 977 52 297

Kate Layton-Matthews

Forsker
Telefon: +47 941 56 575

Evert Johannes Mul

Postdoktor
Telefon: +47 938 14 497

Ellen Munkvold

Avdelingskonsulent
Telefon:

Tone Kristin Reiertsen

Forsker
Telefon: +47 917 89 880

Jennifer Stien

Forsker
Telefon: +47 975 95 585

Martin Arne Svenning

Seniorforsker
Telefon: +47 934 66 725

Arnaud Tarroux

Forsker
Telefon: +47 456 90 959

Ann Mikaela Tillman

Stipendiat
Telefon: +47 906 47 186

Ingunn Tombre

Seniorforsker
Telefon: +47 934 66 723

Torkild Tveraa

Seniorforsker
Telefon: +47 934 66 722

Hans Anders Tømmervik

Seniorforsker
Telefon: +47 404 93 067

Nigel Yoccoz

Vitenskapelig rådgiver
Telefon: +47 916 16 194

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: