Publikasjonsliste ansatt

Publikasjonsliste for Olve Krange

2013

*Fischer, A., Kereži, V., Arroyo, B., Mateos-Delibes, M., Tadie, D., Lowassa, A., Krange, O. & Skogen, K. 2013. (De)legitimising hunting – Discourses over the morality of hunting in Europe andeastern Africa. - Land Use Policy 32. 261– 270. Vis detaljer
Request for publication
Skogen, K., Krange, O. & Figari, H. 2013. Ulvekonflikter. En sosiologisk studie. - Akademika forlag. 270 pp. Vis detaljer


2012

Krange, O., Tangeland, T., Sandström, C. & Ericsson, G. 2012. Holdninger til store rovdyr i Norge og Sverige. En komparativ studie av holdninger til rovdyr og rovviltforvaltning. - NINA Rapport 879. 68 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer


2011

*Krange, O. & Skogen, K. 2011. When the lads go hunting: The 'Hammertown mechanism' and the conflict over wolves in Norway. - Ethnography 12(4): 466-489. Vis detaljer
Request for publication
Krange, O., Tangeland, T. & Skogen, K. 2011. Bestandsmål for store rovdyr. Hva mener folk om bestandsmål og om hvem som skal bestemme i rovviltforvaltningen?. - NINA Rapport 657. 74 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Skogen, K. & Krange, O. 2011. Ikke by mot land. Kronikk,Dagbladet 12. mai 2011. 1 pp. Vis detaljer
Skogen, K., Krange, O. & Tangeland, T. 2011. Forskning og holdninger til ulv. Kronikk, Østlendingen 13. april 2011. 1 pp. Vis detaljer
Skogen, K., Krange, O. & Tangeland, T. 2011. Holdninger til ulv. Kronikk, Østlendingen 23. mars 2011. 1 pp. Vis detaljer
Tangeland, T. & Krange, O. 2011. Holdninger til rovdyr i Gränsfjell i Midt-Norden. - NINA Rapport 740. 45 pp. Norsk institutt for naturforskning. Vis detaljer


2010

Figari, H., Haaland, H. & Krange, O. 2010. Hverdag og friluftsliv blant innvandrerkvinner i Groruddalen. - p. 66-83 in Anon. Rapport fra konferansen Forskning i friluft 2009. 24. og 25. november [2009], Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo. Friluftslivets Fellesorganisasjon, Oslo. Vis detaljer
Hagen, D., Museth, J. & Krange, O. 2010. Holdninger til restaurering av natur i by - eksempel fra Alnaelva i Oslo. - p. 100-102 in Hagen, D. & Skrindo, A.B. (eds.) Restaurering av natur i Norge. Et innblikk i fagfeltet, fagmiljøer og pågående aktivitet. NINA Temahefte 42. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Krange, O. & Skogen, K. 2010. The Hammertown mechanism. Cultural resistance and political marginalization in an old economy region of Norway. - p. 223-248 in Dunch, T. (ed.) Transitions in marginal zones in the age of globalization: Case studies from the North and South. Lakehead University Centre for Northern Studies, Thunder Bay. Vis detaljer
Skogen, K. & Krange, O. 2010. Middelklassemakt? Nei takk!. Et essay om kulturell motstand. - p. 157-168 in Ljunggren, J. & Dahlgren, K. (eds.) Klassebilder : ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget, Oslo. Vis detaljer
Skogen, K., Figari, H. & Krange, O. 2010. Meninger om rovviltforvaltning. Erfaringer fra tre kommuner på Østlandet. - NINA Rapport 607. 64 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Tangeland, T., Skogen, K. & Krange, O. 2010. Om rovdyr på landet og i byen. Den urban-rurale dimensjonen i de norske rovviltkonfliktene. - NINA Rapport 650. 84 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo. Vis detaljer
Vistad, O.I., Krange, O. & Odden, A. 2010. Friluftsliv og livskvalitet - syntese av forskningsresultat. - 69-79 in Jaren, V. & Tærum, E.R. (eds.) Landskap i endring - sluttrapport. Landskap i endring - bruk og forvaltning av kulturmiljø og naturressurser. Norges Forskningsråd, Oslo. Vis detaljer


2009

Figari, H., Haaland, H. & Krange, O. 2009. Friluftsliv er mer enn fjellturer. Debatt. Aftenposten 1. juli 2009. Vis detaljer
Figari, H., Haaland, H. & Krange, O. 2009. Friluftsliv som hverdagsliv. Innvandrerkvinners bruk av utendørsområder i Groruddalen. - NINA Rapport 479. 56 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Krange, O., Haaland, H., Berg, S.K. & Erikstad, L. 2009. Friluftsliv og bruk av utearealer i Groruddalen, Oslo. - p. 8-19 in Skogen, K. & Jonsson, B. (eds.) Friluftsliv i endring: Felles strategisk instituttprogram mellom NINA, NIBR og NIKU 2004-2008. NINA Temahefte 38. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Marthinsen, K., Museth, J. & Krange, O. 2009. Hølaløkka – oppfatninger og opplevelser i et rehabilitert naturområde. - NINA Rapport 423. 56 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Skogen, K. & Krange, O. 2009. Rovdyrpolitikk bare for bønder?. Kronikk 10. november 2009. - Dagbladet. p. 55. Vis detaljer


2008

*Krange, O. & Skogen, K. 2008. Den nye ulvebygda. Det store rovdyrets symbolske betydning. - p. 121-136 in Almås, R., Haugen, M.S., Rye, J.F. & Villa, M. (eds.) Den nye bygda. Tapir Akademiske Forlag, Trondheim. Vis detaljer
Museth, J., Hagen, D., Krange, O. & Bendiksen, E. 2008. Folks kjennskap og holdninger til Hølaløkka. - et pilotprosjekt i restaureringen av Alnaelva, Oslo kommune. - NINA Rapport 361. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Skogen, K. & Krange, O. 2008. Elite eller klasse?. Debattinnlegg. - Dagbladet 05.01.2008 Vis detaljer
Skogen, K., Krange, O., Stefansen, K. & Strandbu, Å. 2008. Den ydmyke middelklassen. Debattinnlegg. - Dagbladet 24.08.2008. 2 pp. Vis detaljer
Skogen, K., Krange, O., Strandbu, Å. & Stefansen, K. 2008. Hvem forsvarer "vanlige folk"?. Debattinnlegg. - Dagbladet 20.11.2008 Vis detaljer
*Skogen, K., Mauz, I. & Krange, O. 2008. Cry Wolf! Narratives of wolf recovery in France and Norway. - Rural Sociology 73(1): 105-133. Vis detaljer
Request for publication
Skogen, K., Stefansen, K., Krange, O. & Strandbu, Å. 2008. Sluttreplikk til Skarpenes og Sakslind. - Tidsskrift for samfunnsforskning 49(3): 435-439. Vis detaljer
Skogen, K., Stefansen, K., Krange, O. & Strandbu, Å. 2008. En pussig utlegning av middelklassens selvforståelse. En kommentar til Ove Skarpnes. - Tidsskrift for samfunnsforskning 49(2): 259-264. Vis detaljer


2007

*Krange, O. & Skogen, K. 2007. Reflexive tradition: Young working-class hunters between wolves and modernity. - Young: Nordic Journal of Youth Research 15(3): 215-233. Vis detaljer
Request for publication
Krange, O. & Skogen, K. 2007. Kodebok for den intellektuelle middelklassen. - Nytt norsk tidsskrift 3-2007: 227-242. Vis detaljer
Skogen, K. & Krange, O. 2007. Når makta møter motstand. Artikkel i Klassekampen 13. desember 2007. - Klassekampen, Oslo. Vis detaljer


2006

Bjerke, T., Andersen, O., Berg, S.K. & Krange, O. 2006. Friluftsliv i byen. Aktiviteter, ønsker og holdninger blant innbyggere i Groruddalen. - NINA Rapport 191. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Bjerke, T., Andersen, O., Berg, S.K., Haaland, T. & Krange, O. 2006. Fritid og friluftsliv – aktiviteter og holdninger blant barn i Groruddalen. - NINA Rapport 190. 44 pp + vedlegg. Vis detaljer
*Skogen, K., Mauz, I. & Krange, O. 2006. Loups et éco-pouvoir. Une analyse franco-norvégienne des récits sur le retour des grands prédateurs. Wolves and eco-power. A French-Norwegian analysis of the narratives on the return of large carnivores. - Revue de géographie alpine : Journal of Alpine Research 2006(4): 69-78, 78-89. Vis detaljer
Request for publication


2005

Skogen, K. & Krange, O. 2005. Contestation of knowledge as cultural resistance. Paper presented at the conference “Environment, Knowledge and Democracy”, University of Marseille, France, 6 -7July 2005. Vis detaljer