Enter Title

Aktivitet 7: Non Stop leken

Tema: Hensikten med denne aktiviteten er å visualisere for elevene hvordan kamuflasjefarger virker i naturen.

""


Varighet: ca 20 minutter

Tidsperiode: Aktiviteten gjøres inne eller ute, hele året.

Utstyr:
•    To poser Non Stop.
•    Eske med heldekkende svart bunn og vegger.

Bakgrunn:

Denne undervisningsøkten tar sikte på å lære elevene hva kamuflasje er gjennom praktisk erfaring. Fjellreven har ypperlig kamuflasjepels, både om vinteren og på sommeren, noe som gjør at den ikke blir et lett bytte for andre rovdyr.

Gjennomføring:

1.    Læreren kjøper inn to poser med Non Stop. 
2.    Disse sorteres etter farger og telles opp slik at det blir like mange Non – stop av hver farge. 
3.    Når innholdet i posene er sortert og telt opp, blandes alle fargene og legges i esken som har heldekkende svart bunn med svarte vegger. Det er viktig å ikke fortelle noe til elevene før forsøket skal starte.
4.    Hver elev får plukke ut én Non Stop fra esken. Det er viktig at de skal plukke denne raskt, og ikke tenke seg så mye om før de plukker den ut. 
5.    Når alle elevene har plukket ut en Non Stop hver, kan læreren ta en opptelling blant elevene og skrive ned resultatene på tavla i form av et enkelt søylediagram. Det er trolig få elever som har tatt svarte Non Stop. Erfaringsmessig vil elevene plukke ut Non Stop med farger som skiller seg klart ut fra omgivelsene de ligger i. Non Stop med rød, gul, grønn farge blir som oftest plukket ut, mens de svarte blir liggende igjen, pga. sin kamuflasje.
6.    Det er viktig å spørre elevene hvorfor de tror det ligger igjen så mange svarte Non Stop i esken, og relatere dette til hvordan kamuflasje virker i naturen.
7.    Elevene kan også tegne av søylediagrammet som læreren har laget på tavla. Arket setter de inn i fjellrev prosjektpermen/-boka.
 

Læringsmål:

Visualisere hvordan kamuflasje virker i naturen og relatere dette til fjellrevens tilpasninger til sessongene med endring av pelsfarge.

Dette er forankret i Kunnskapsløftet gjennom blant annet:

Naturfag:

•    samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
•    fortelle om dyr i nærområdet (…)