Nyheter

 

Kartlegger sårbare turistområder i Arktis med ny håndbok
30. januar 2015

Helt siden 1800-tallet har turister kommet til Svalbard for å oppleve unik natur og kulturminner. Nå gjør en ny håndbok det lettere å kartlegge hvilke områder som er mest sårbare for ferdsel.

Norges palsmyrer er snart historie
23. januar 2015

De unike palsmyrene er en av flere naturtyper NINA overvåker for å følge med på hva som skjer når klimaet endres. Nå er mange av dem i ferd med å forsvinne for godt.
 

Jungelboka, revidert
23. januar 2015

Norske og indiske forskere har studert Indias leoparder. Konklusjonen er at jungelboka må skrives om igjen.

Video, drivtelling og fangstfeller i overvåking av rømt oppdrettslaks
21. januar 2015

En gruppe forskere har undersøkt når oppdrettslaksen vandrer opp i elvene, og vurdert ulike metoder for å estimere andelen oppdrettslaks i de undersøkte elvene. 

Klimaendringer stiller nye krav til verneområder
19. januar 2015

Mildere vintre fører til at mange fuglearter endrer trekkmønster, og tar i bruk nye overvintringsområder. Hvor godt er egentlig dagens nettverk av verneområder tilpasset de endringene vi nå ser? 

Inviterer til seminar om Rondanereinen
15. januar 2015

I Rondane møter villreinen store utfordringer.  Nå har forskere kartlagt reinens bruk av landskapet og undersøkt hvordan den forstyrres av folk. 

Friluftslivets år er i gang!
13. januar 2015

I dag braker Friluftslivets år 2015 løs med markeringer over hele landet. NINA gir deg friluftslivsforskning med bredt spenn.

Om vekst i lakse- og ørretoppdrett
12. januar 2015

NINAs høringsuttalelse til "Høringsnotat - melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett".

Fotoskatt i arktisk grenseland gir svar
8. januar 2015

Klimaendringer eller? Ved hjelp av gamle og nye fotografier klarer forskerne å skaffe seg ny kunnskap om hvordan og hvorfor nordområdene gror igjen. 

Ny kartlegging gir grunnlag for bedre forvaltning av laksen i Tanavassdraget
7. januar 2015

– Tidligere kunne man skylde på uforstand når laksen ble forvaltet dårlig. Nå fins det ikke lengre en unnskyldning for å la være å ta nødvendige grep.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: