Nyheter

 

Velkommen til fagseminaret: Framtida er naturbasert
31. oktober 2023

Har vi nok kunnskap, mangfold og mot til å finne løsninger for natur og klima?

Blir spist levende
24. oktober 2023

Larven skulle bli en vakker sommerfugl en dag, men ble stukket av en parasittveps som la egg inni den. Larven blir istedet spist levende.

Ny kunnskap om teistens næringssøk
24. oktober 2023

Med mål om å finne ut hvilke beiteområder som er viktige for teist (Cepphus grylle) langs kysten har forskere i SEAPOP undersøkt næringssøk og habitatbruk til teist ved tre ulike hekkelokaliteter. Selv om det var ulikheter i beiteadferd og habitatbruk mellom lokalitetene var det én faktor som fremstod som aller viktigst.

Hvordan kan datasimulert fiske hjelpe oss å forvalte sårbare laksebestander?
17. oktober 2023

Med årets rekordlave laksefangster kan det være behov for å innføre strengere regulering av fisket. Men funker det? Det kan vi teste i en datamaskin!

Kamerafeller gir unike data om smågnagerne i fjellet
17. oktober 2023

Hvordan påvirker smågnagerne samspillet i økosystemet i fjellområdene våre, og hva vil klimaendringene bety? Hundretusener bilder av lemen og mus vil gi verdifull kunnskap om dette.

Doktorgrad om verdiene som ligger til grunn for beslutninger
16. oktober 2023

Elisabeth Veivåg Helseth disputerte forrige uke etter å ha skrevet doktorgrad om hvilke verdier som dominerer skogforvaltning og lokal samfunnsutvikling.

For sjøfuglene er havvind best langt til havs
12. oktober 2023

Jo lenger fra land vi bygger ut havvind, jo bedre for sjøfuglene. Det viser et kart Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget for å beskrive effekten vindturbiner til havs vil ha på sjøfugl.

Har tatt doktorgrad på tilpasningsdyktig fisk
4. oktober 2023

NINA-forsker Annette Taugbøl disputerte fredag, etter å ha skrevet en doktorgrad om hvordan stingsild tilpasser seg vann med ulikt saltinnhold.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: