Nyheter

 

Norsk fiskeørn skal øke Irlands mangfold av rovfugler
28. juli 2023

Irland har med hjelp fra Norge fått en ny og voksende bestand av havørn. Nå står fiskeørna for tur, og denne uka ble for første gang norske fiskeørnunger flydd fra Norge til Irland.

Forskere teller reir for å ta temperaturen på influensaen
28. juli 2023

NINA-forskere organiserer telling av krykkjereir i kolonier langs kysten av Troms og Finnmark. Resultatene skal brukes til å måle hvordan fugleinfluensaen påvirker bestanden av den truede måkearten.

Det haster med å samle inn død fugl for å redde krykkja
26. juli 2023

Forskere er bekymret for hvordan utbruddet av fugleinfluensa vil påvirke bestanden av den allerede utrydningstruede krykkja. Det viktigste tiltaket nå er å samle inn død fugl før trekket starter.

Kampen om hytte-Norge
21. juli 2023

Hyttetrenden legger stort press på lokalsamfunn og utfordrer også dagens forvaltningssystemer. Forskere påpeker at vi må å se på hytteutvikling i et mer helhetlige perspektiv, som også tar hensyn til den sosiale bærekraften.

Følg fjellrevvalpene direkte i hiet
10. juli 2023

Fjellrevene i avlsstasjonen på Sæterfjellet har fått valper igjen. Ett av kullene kan du følge direkte via www.nina.no

Pukkellaksen er her igjen
8. juli 2023

Den er aggressiv, svært tilpasningsdyktig og sprer seg fort. Innen få tiår kan pukkellaksen ha tatt over elvene og kystområdene våre.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: