Nyheter

 

Seks av sju fjellrevpar fikk valper i avlsstasjonen

Publisert: 18. juli 2024
Tekst: Jørn J. Fremstad

Livet leker i avlsstasjonen for fjellrev på Sæterfjellet i sommer. Etter to magre år fikk seks av sju par totalt 34 valper, og to av de nybakte foreldrene har en spesiell historie.

Seks av sju fjellrevpar fikk valper i avlsstasjonen
Denne krabaten har vært gjennom helsesjekken og er blitt øremerket. Kommende vinter skal fjellrevvalpen settes ut for å bidra til å styrke bestanden av et av Norges mest truede pattedyr. Foto: Kristine Ulvund, NINA

– I år er vi kjempefornøyde med å ha fått over 30 valper, og det er bra at det er så mange kull også. Særlig med tanke på at tre av parene er nye, sier forsker Kristine Ulvund i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Ekstra artig er det at to av fjellrevene som har bidratt til økningen i bestanden er blitt sendt til avlsstasjonen i Oppdal med friske og verdifulle gener utenfra. En hann født på Varangerhalvøya i Finnmark gikk i ei felle beregnet på rødrev som skulle merkes. Ei tispe fra Kjølifjellet / Sylane i Trøndelag var på bytur da hun ble fanget på Byneset i Trondheim.

Henter mat til valpene

– Hannen har vi observert hyppig etter at valpene kom. Han er en flink pappa som står klar til å hente mat til valpene når det er fôring, og etterpå står han oppå hiet og passer på, forteller Ulvund.

Forskerne har tilbragt den siste uka med fjellrevene på Sæterfjellet. Valpene har fått en helsesjekk og er blitt øremerket.

En fjellrevvalp puttes ned i sekken til veterinær Marianne Furnes og leder for avlsprogrammet Craig Jackson. Den skal veies og sjekkes for eventuelle sykdommer. Foto: Kristine Ulvund, NINA

En fjellrevvalp puttes ned i sekken til veterinær Marianne Furnes og leder for avlsprogrammet Craig Jackson. Den skal veies og sjekkes for eventuelle sykdommer. Foto: Kristine Ulvund, NINA

Stor variasjon mellom årene

De fire siste årene har antall valper født i Avlsstasjonen variert betraktelig. 2021 var et bra år, med 33 valper fordelt på 6 kull. 2022 var helsvart, med null kull. Grundige undersøkelser viste at revene ikke fikk i seg nok B1 vitamin gjennom fôret. I fjor var det lettelse over at 4 kull ga totalt 11 valper, mens det i år altså er registrert 34 valper.

Ett av kullene kan du følge direkte her

– Det er vanskelig å peke eksakt på hva som gir et godt år i avlsstasjonen. Blant annet er det avhengig av at parene vi setter sammen trives i lag. I år hadde bare to av de seks drektige tispene fått valper før, og vi kan ikke forvente at de skal greie å fostre opp like mange valper som de som vet hva dette går ut på. Samtidig lover det godt for framtida at vi har så mange førstegangsfødende, sier NINA-veterinær Marianne Furnes.

34 fjellrever er født i avlsstasjonen på Sæterfjellet i sommer. Craig Jackson, Kristine Ulvund og Marianne Furnes fra NINA er kjempefornøyde med resultatet. Foto: Craig Jackson.

34 fjellrever er født i avlsstasjonen på Sæterfjellet i sommer. Craig Jackson, Kristine Ulvund og Marianne Furnes fra NINA er kjempefornøyde med resultatet. Foto: Craig Jackson.

Friskere med nye gener

Tanken bak avlsprogrammet, og avlsstasjonen for fjellrev på Sæterfjellet i Oppdal, er å styrke delbestandene av fjellrev rundt om i Norge. Etter hvert som fjellreven etablerer seg på flere steder, vil den geografiske avstanden mellom delbestandene minke. Det vil gjøre det lettere for revene å vandre mellom delbestandene og utveksle gener. Så langt har avlsprogrammet for fjellrev satt ut over 450 fjellrever i ni fjellområder i Norge.

– Det betyr mye for populasjonene ute i det fri at vi kan sette ut valper fra Sæterfjellet. At vi får flere rever fra ulike kull å sette ut i år, gjør at vi får spredt flere gener. Det gir oss også flere valgmuligheter for hvor vi skal sette ut rever, for å få best mulig effekt, sier Ulvund.

Ellers er 2010 rekordåret så langt i avlsstasjonen. Da ble det merket 70 valper, fordelt på 8 kull.

Avlsprogrammet for fjellrev driftes av NINA og er finansiert av Miljødirektoratet.

Følg ett av kullene på Sæterfjellet direkte

Les mer om avlsprogrammet for fjellrev på Nina.no

Hør podkasten Fjellreven – tøff men truet

Kontakt:

Craig Jackson

Kristine Ulvund

 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: