Nyheter

 

Avslører gaupas hemmeligheter i nord
31. oktober 2011

Forskning på gaupe i nord gir oss ny og viktig kunnskap om samspillet mellom rovvilt og tamrein.

Vurderer verdien av norsk natur
28. oktober 2011

Miljøverndepartementet oppnevner i dag et ekspertutvalg om verdien av økosystemtjenester. Signe Nybø, assisterende forskningssjef ved NINA, er et av utvalgsmedlemmene.

Laks og elvemusling i kunstige vassdrag
26. oktober 2011 To nye prosjekter vil sette sitt preg på aktivitetene på NINA Forskningsstasjon på Ims i tida framover. Mer bærekraftige lakseutsettinger i regulerte vassdrag, og elvemuslinger som forbedrer vannkvaliteten, skal bli resultatet.
Ursikade påvist i Norge
24. oktober 2011

Det første bekreftede funnet av sikaden Asiraca clavicornis i Nord-Europa er gjort i en sørvendt helling i Telemark.  

Krepsepestbærende signalkreps i Sør-Trønderlag
20. oktober 2011 NINA og Veterinærinstituttet har avslørt godt etablerte bestander av signalkreps i Hemne kommune.
NINA på Forskningstorget 2011
14. oktober 2011 NINA var til stede med et knippe entusiastiske forskere og deres verden av gigantiske svartelisteplanter og ekle småkryp. Og ikke minst melbillelarve-konkurransen. 
Skal bygge miljødata i India
11. oktober 2011 Norsk institutt for naturforskning (NINA) leder et norsk-indisk pilotprosjekt som skal gjøre data om biologisk mangfold i India mer tilgjengelig for landets myndigheter.
Fra konflikt til sameksistens?
3. oktober 2011 Det er spørsmålet en rekke forskere stiller i en spesialutgave av Current Conservation under tittelen “Special: Wildlife-Human Conflict”.
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: