Nyheter

 

NINA and Hydro Energy team up for biodiversity
30. april 2024

NINA assesses status and implementation gaps of performance standards and no net loss commitments, in relation to energy sector developments in Norway.  

Astrid Raunsgard disputerer med oppgave om villaks
24. april 2024

Hva er årsaken til at laks blir kjønnsmoden på forskjellige tidspunkt? Og hvilke konsekvenser har det? Det har Astrid Raunsgard undersøkt i doktorgradsarbeidet sitt.

Seminar om naturregnskap
22. april 2024

Hva er naturregnskap? Hva skal vi med det? Og hvordan lage naturregnskap? CIENS ved NINA arrangerer seminar om naturregnskap 24. april. Veldig mange er allerede påmeldt, men det er fortsatt mulig å delta digitalt!

Varmere klima gir økte karbonutslipp på tundraen
17. april 2024

Et internasjonalt forskerteam har gjort felteksperimenter på fire kontinenter, for å se hvordan tundraen påvirkes av et varmere klima.

MARCIS Newsletter n.5 – April 2024
15. april 2024

Read the fifth MARCIS Newsletter for project progress and highlights.

Ja til nytt senter for nyskapende vannkraftforskning
11. april 2024

Ny bruk av vannkraft gir nye utfordringer og behov for nye løsninger. Det skal et stort tverrfaglig lag av forskere og industri forske på i et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). 

Slik kan mer lukket hogst påvirke naturmangfold, karbonlagring og skognæring
9. april 2024

Mer lukket hogst, hvor flere trær får stå igjen, kan være positivt for naturmangfoldet hvis det kombineres med økt hensyn til gamle trær, løvtrær og død ved.

Hvordan går det med eikegullbassen?
8. april 2024

I feller på hule eiker fant forskere flere hundre insektarter. Nå er de spent på å se hvordan det går med eikegullbassen og flere andre rødlistede arter i årene framover. 

Har kartlagt nettverket av egnede leveområder for bier, elg og trær i Norge
8. april 2024

Nye modeller kartlegger for første gang egnede leveområder og korridorer mellom dem for bier, elg og 14 arter av trær. Snart står flere arter for tur! Da vil vi lettere kunne prioritere hvilke områder vi bør bevare eller restaurere i hele Norge.

La oss bruke naturen smartere
8. april 2024

Vi kan ikke velge mellom energi, klima og natur. Det er på tide å finne energiløsninger som ikke forverrer naturkrisa, og det haster.  

Ledige stillinger som forskningsdirektører ved NINA
2. april 2024

Som følge av økt etterspørsel og sterk vekst gjør vi tilpasninger i lederstrukturen, og søker etter fire forskningsdirektører. 

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: