Nyheter

 

Dårlig rypeår i sør, beste på over ti år i nord
31. august 2023

Områdene fra Salten og nordover viser økte tettheter av rype sammenliknet med i fjor. I Sør- og Midt-Norge er situasjonen den motsatte, med en betydelig nedgang fra i fjor.

SEAPOPs årsbrosjyre oppsummerer 2022
24. august 2023

SEAPOPs årlige utgivelse «Sjøfugl i Norge» sammenfatter de viktigste resultatene fra forsknings- og overvåkingsarbeidet som forskerne i SEAPOP har gjennomført på sjøfugl foregående år. Den beskriver de siste estimatene for bestandsutvikling, hekkesuksess og voksenoverlevelse og presenterer årsakssammenhenger som kan forklare trendene forskerne ser i bestandene ut fra studier de har gjennomført.

Felling av kongeørn er ingen «quick-fix» mot tap av lam
24. august 2023

Resultatene fra et forskningsprosjekt på Fosen viser at de fleste kongeørnene tok få lam i løpet av beitesesongen, og at en høy tetthet av kongeørn ikke nødvendigvis innebærer høye lammetap. Å felle kongeørn er i tillegg forventet å ha kortsiktig effekt på lammetapet ettersom nye ørner raskt fyller det tomrom som blir etter de som tas ut.

Har laget oversikt over restaurerbar natur
23. august 2023

Nordre Follo har fått hjelp til å kartlegge hvilke naturområder de kan restaurere. Slik skal de nå målet om å bli arealnøytrale, og dermed oppnå null netto tap av natur i kommunen.

Natur- og klimakrisa er en “verdikrise”
21. august 2023

For ensidig verdsetting av naturen er hovedårsaken til naturkrisen. Nøkkelen til en bærekraftig framtid ligger i hvordan vi verdsetter naturen, viser ny studie i Nature.

Ny behandling mot dødelig lakseparasitt i gang
17. august 2023

Den andre klor- og rotenonbehandlingen mot parasitten Gyrodactylus salaris er i gang i Drivaregionen. Funn av parasitten i elva Driva skal analyseres. 

Meld deg på Naturrestaureringskonferansen
14. august 2023

Få faglig påfyll, bli inspirert, møt kollegaer og delta i diskusjoner på Naturrestaureringskonferansen på Scandic Lerkendal i Trondheim 30.-31. oktober. Her kan du melde deg på!

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: