Nyheter

 

Ørretfangst påvirkes mer av innsjøstørrelse og andre fiskearter enn av regulering
22. februar 2010

Ørretfangster fra prøvefiske med garn alene gir ikke tilstrekkelig informasjon til å vurdere effekten av vannstandsreguleringer på fisk i innsjøer, viser ny NINA-rapport.

 

Fremdeles mye lakselus langs norskekysten
19. februar 2010

Siste oppsummering fra lakselusovervåkingen viser fortsatt forhøyet infeksjonstrykk av lakselus. Langs deler av kysten var infeksjonsbelastningene sannsynligvis høyere enn det som er bærekraftig også på sjøørret og på utvandrende laksesmolt sier Bengt Finstad, seniorforsker i NINA.

Norske landskap i endring
17. februar 2010

NINA-forskere med sentrale bidrag i Forskningsrådets program ”Landskap i endring – bruk og forvaltning av kulturmiljø og naturressurser”.

NINA får nye nettsider
15. februar 2010

Med ny design og enklere struktur setter nye nina.no innhold og brukervennlighet i fokus.

 

NorACIA delutredning 3: Effekter på økosystemer og biologisk mangfold. Klimaendringer i norsk Arktis
11. februar 2010

NINA-forskere med sentrale bidrag i ny utredning om de økologiske effektene av klimaendringer i norsk Arktis.

Fjellreven internasjonal flaggskipart
7. februar 2010

Etter klimakonferansen i København i 2009 har Verdens naturvernunion (IUCN) har plukket ut ti arter for å belyse effektene av klimaendringer. Fjellreven skal flagge tundra- og fjelløkosystemet. Arten er en svært god indikatorart for økosystemtilstand, og kan slik gi oss tidlige varsler om endringer i økosystemet.

Fjellreven er tilbake på Finse
1. februar 2010

Den utrydningstruede fjellreven er igjen tilbake på Finse. Fredag ble 15 rever fra Avlsprogrammet for fjellrev sluppet fri i området.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: