Nyheter

 

Statusrapport for norske laksebestander
9. september 2009

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har foretatt en vurdering av laksebestandene i 180 norske vassdrag. Rådet fastslår at beskatningen av mange av bestandene ikke er bærekraftig, og at en reduksjon i fisket er nødvendig.

Lite rype
8. september 2009

I likhet med i fjor er det også i høst generelt få ryper pr km2 og lav kyllingproduksjon. – Rypebestandene er avhengig av både forvaltningsmessige grep og jegernes sunne fornuft, sier seniorforsker Hans Christian Pedersen, NINA.

Krekling frostskadd av global oppvarming
7. september 2009

En kraftig mildværsperiode i Nord-Norge og Nord-Sverige rundt årsskiftet 2007-08 med påfølgende barfrost førte til en alvorlig krise for krekling og andre bærlyngplanter. Forskere fra NINA og Universitetet i Sheffield observerte påfølgende sommer betydelige skader på bærlyngvegetasjonen, og særlig på krekling. - Skadene var så omfattende at de var synlige på satellittbilder, sier NINA-forsker Jarle W. Bjerke.

Hule eiker får egen handlingsplan
7. september 2009

Stadig flere får øynene opp for det rike artsmangfoldet som lever i tilknytning til hule eiker, og betydningen av å ta vare på disse. Nå får hule eiker egen handlingsplan.

NINA sikrer spennende data på insekter og sopp i skogbrannfeltet i Froland
1. september 2009

NINA skal undersøke hvilke sopp og insekter som dukker opp i kjølvannet av det som var Norges største skogbrann på over 100 år, i Froland i Aust-Agder. Vi vet at det finnes mange arter i disse gruppene som begunstiges av skogbrann, til og med noen arter som er helt knyttet til brannområder og brent ved, men dette er lite undersøkt i Norge. Spesielt biomangfoldet etter brann i eikeskog kjenner vi lite til. Nå har vi en unik sjanse til å sikre data fra første året etter brannen.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: