Nyheter

 

Bli bedre kjent med øyenstikkerne

Publisert: 13. oktober 2015
Tekst: Camilla Næss

Visste du at vi har intet mindre enn 50 ulike øyenstikkere i Norge? Du kan lese mer om hver og en av dem i Arter på nett.
 

Bli bedre kjent med øyenstikkerne
Blodrød høstlibelle (Sympetrum sanguineum) er en av øyenstikkerne du kan treffe på denne tiden av året. Foto Ove Bergersen CC BY 3.0

Augenstecher, eye stinger, ear cutter, cow killer, satanbolzen, helvetesnavar eller øyenstikker på godt norsk. Hvorfor disse insektene er omgitt av så mange skjemmende navn er ikke godt å si. Men det som er helt sikkert er at ingen av dem kommer til å stikke deg. 

–Øyenstikkere har faktisk ikke engang stikkebrodd, forklarer NINA-forsker Anders Endrestøl. De er helt ufarlige for mennesker, men både som nymfer og voksne er de utpregete rovdyr som tar godt for seg av andre småkryp. De er svært gode flygere, og mange av dem patruljerer langs vann og hevder territorium, slik at enkelte nok kan føle at de er litt nærgående. Men, det gjelder altså å ikke ta navnet så bokstavelig, og heller å la seg fascinere av disse vakre skapningene som ofte er svært fargerike eller metalliske. 

Sammen med Hallvard Elven (Naturhistorisk museum, UiO) og Ove Bergersen (Norsk Institutt for Bioøkonomi) har Endrestøl samlet og tilrettelagt presentasjonene av øyenstikkere i Arter på nett. 

Øyenstikkere kjennetegnes ved sin langstrakte kropp, doble vingepar og store fasettøyne. De har ofte flotte fargemønstre i rødt, gult, grønt eller blått, og mange av artene er vakkert metallskinnende. Halvparten av de om lag hundre artene som lever i Europa finnes i Norge. Med litt trening kan du også lære deg å artsbestemme alle 50 ute i naturen. Og du kan begynne allerede nå.  Mange av artene i slekten Sympetrum, høstlibeller, flyr nemlig til langt ut i oktober. 

Rødbrun høstlibelle (Sympetrum striolatum)

Rødbrun høstlibelle

Rødbrun høstlibelle flyr fra slutten av juni til oktober, og forekommer nord til Trøndelag. Foto Ove Bergersen CC BY 3.0

Svart høstlibelle (Sympetrum danae)

Svart høstlibelle er vår vanligste høstlibelle. Arten er utbredt i mesteparten av landet nord til og med Nordland. Et svart høstlibelle-par har dannet et såkalt paringshjul, med hannen øverst. Foto Ove Bergersen CC BY 3.0

Høstøyenstikker (Aeshna mixta)

Også høstøyenstikker flyr fra slutten av juli og gjerne ut i oktober. Den er en nykommer i vår fauna som ble observert i Norge første gang i 2004. Arten finnes på Østlandet. Hann av høstøyenstikker. Foto Ove Bergersen CC BY 3.0

Arter på nett

Arter på nett er en nasjonal informasjonskilde om arter fra Artsdatabanken.  I Arter på nett finner du informasjon om de ulike øyenstikkerne, kjennetegn, biologi og utbredelse, samt plansjer med helbilder og detaljtegninger av alle artene. Du vil også finne bilder av alle artene i deres naturlige miljø.


 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: