Nyheter

 

Vannkraftutbygging har endret Eiralaksens gener
28. oktober 2022

Ved hjelp av genetiske analyser, lange tidsserier og statistiske modeller har NINA-forskere dokumentert menneskeskapt evolusjon i en naturlig laksebestand.

Fjellreven skifter pels etter klimaet
26. oktober 2022

Skifte fra vinter- til sommerpels hos fjellreven er mer styrt av temperaturen enn hvor mange timer med lys det er i døgnet. Det tyder på at den sterkt truede arten er i stand til å tilpasse seg klimaendringene.

NINA satser på DNA-basert overvåking av naturen
25. oktober 2022

DNA-analyser blir en stadig viktigere metode i forskning og naturovervåking. For å møte økt etterspørsel fra forvaltning og industri åpnet Norsk institutt for naturforskning (NINA) i dag NINAGEN som er et nasjonalt senter for biodiversitetsgenetikk i Trondheim.

Velkommen til Emma Jane Critchley
25. oktober 2022

Vi er glade for å ønske Emma Jane Critchley velkommen til MARCIS prosjektet!

Er det stormene som tar livet av sjøfuglene?
21. oktober 2022

Ved hjelp av et omfattende sett med sporingsdata for fem sjøfuglarter i Nord-Atlanteren, og en modell for energiforbruk, har forskere studert hvordan kraftige vinterstormer kan påvirke sjøfuglsamfunnet og i ytterste konsekvens føre til massedødsfall.

MARCIS Newsletter n.2 – October 2022
20. oktober 2022

Read the second MARCIS Newsletter for project progress and highlights.

Velkommen til fagseminaret: Verdien av natur
19. oktober 2022

Bli med på NINAs tradisjonsrike fagseminar tirsdag 8. november 12.30 til 15.30 på Scandic Lerkendal i Trondheim. 

Hvordan unngår vi at måkene risikerer livet i nota?
17. oktober 2022

Jakten på silda kan føre til at overivrige måker fanges i nota og drukner. Hva kan gjøres for å hindre at det skjer? Forskerne ønsker nå å finne løsninger på problemet.

Jakten på svartmunnet kutling
7. oktober 2022

Forskerne er rimelig sikre på at den fremmede fiskearten vil komme til Norge, men nøyaktig når og hvor er vanskelig å forutsi. Ved hjelp av nye modeller kan forskerne snevre inn søket og kartfeste risikoområder som bør overvåkes. 

Hjorten utfordrer skogens konge
5. oktober 2022

Hjorten blir stadig mer utbredt og er nå sannsynligvis landets mest tallrike hjorteviltart. Samtidig går elgbestanden ned i store deler av landet. Utfordringene står i kø i forvaltningen av hjortevilt.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: