Nyheter

 

Kan havørn og rype leve med vindturbiner?
23. mars 2009

Dette var et av de mest sentrale spørsmålene da NINAs vindkraftprosjekt avholdt sitt årlige møte på Smøla 23.-24. mars. Prosjektet på Smøla er inne i sin tredje sesong og foruten forskerne som er tilknyttet prosjektet var representanter fra forvaltningen (NVE og DN) og brukersiden (Statkraft og EBL) tilstede.

 

Følger villreinen på Dovre
13. mars 2009

GPS-merkingen av villrein i Rondane og Snøhetta er nå avsluttet. Henholdsvis 13 rein i Snøhettaområdet, og 6 rein i Rondane er nå utstyrt med GPS-sendere. GPS-merkingen er et ledd i et større FoU prosjekt som fokuserer på villrein, ferdsel og næringsutvikling i Dovrefjellområdet, der formålet med merkingen er å kartlegge reinens bevegelsesmønster og arealbruk.

NINA sekretariat for europeisk biomangfoldforskning
2. mars 2009

Fra første april 2009 overtar NINA sekretariatet til ALTER-Net. ALTER-Net er et tverrfaglig europeisk ”Network of Excellence” innenfor biologisk mangfold, og har vært operativt i fem år. NINA vant den utlyste konkurransen om å få sekretariatet fra 2009, og har sikret midler til drift for en periode på tre år. Jiska van Dijk i NINA blir koordinator og leder for sekretariatet.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: