Nyheter

 

Nå kan man spore innkryssing av oppdrettslaks i villaks
28. mars 2011

For første gang har vi nå et redskap til å identifisere avkom av rømt oppdrettslaks og krysninger med villaks i naturen.

Samarbeider med India om viltkonflikter
15. mars 2011

NINA har i samarbeid med indiske forskere i et fireårig prosjekt studert konflikter knyttet til bevaring av ville dyr i India og Norge. 

Gode erfaringer med organisering av gåsejakten i Nord-Trøndelag
11. mars 2011

En oppfordring om økt jakt i regionen har gitt flere fellinger, men også flere utfordringer hos grunneierne som organiserer jakten.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: