Nyheter

 

Bor det en naturforsker i deg?
27. juli 2022

Prøv deg som naturforsker i sommer, dine observasjoner kan være et nyttig bidrag i forskningen.

Lice traps on the Hardanger coast
25. juli 2022

Researchers at NINA and NTNU have developed a new method for monitoring salmon lice larvae along the coast. The lice trap is now being tested.

Fjellet fikk naturen tilbake
22. juli 2022

Området som ble brukt til testing av klasebomber og annen ammunisjon på Hjerkinn på Dovrefjell var en diger død firkant av grus. Slik fant forskerne ut hvordan de best kunne bruke lokale arter til å restaurere den ødelagte naturen.

Forskere fanger fuglekvitter for å forstå naturen
21. juli 2022

Er det mulig å forstå et kvidder av hva fuglene synger om? NINA-forsker Carolyn Rosten fanger lyd fra fugler og andre dyr for å finne ut mer om hvordan ting henger sammen i naturen.

Ute av syne, men ikke ute av sinn: GPS-sporing av sjøfugl i hekkesesongen
15. juli 2022

I MARCIS-prosjektet ønsker vi å forstå hvordan sjøfugler påvirkes av menneskelige stressfaktorer i marine områder. For å gjøre det, trenger vi kunnskap om hvordan de bruker leveområdene sine. Siden sjøfugler tilbringer mesteparten av livet langt ute på havet, er dette ingen enkel oppgave.

Bjørnen fristes av rein på fjellet
14. juli 2022

Den skandinaviske brunbjørnen tilbringer lite tid på fjellet, men tilgang på nyfødte reinkalver kan få bjørner til å ta turen ut av skogen. Forskning viser at reinen er mest utsatt midt i kalvingsperioden. Dette er viktig kunnskap når forvaltningen skal oppdatere erstatningsordningen for tap av tamrein til rovvilt.

Hvorfor dør humla under parklinden?
12. juli 2022

I mange år har parklindetrær fått skylda for at humler dør i hopetall, men årsaken er neppe så enkel som vi trodde. Humlene ser ut til å sulte i hjel, dø av alderdom eller ende som fuglemat. En mer spennende teori er at humla blir avhengig av koffein fra trærne.   

Rømt oppdrettslaks i elvene kommer stort sett fra nærområdet
12. juli 2022

– Foreløpige analyser viser at rømt laks som svømmer opp i elvene kommer fra nærområdet – men ikke nødvendigvis samme produksjonsområde, sier havforsker Vidar Wennevik.

Den enkleste klimaløsningen er å la naturen stå
11. juli 2022

Kan en klimaløsning være så enkel som å gjøre ingenting? Ja, faktisk er det kanskje den aller beste - men vanskeligste - av dem alle.

Ville arter er avgjørende for en bærekraftig utvikling
8. juli 2022

Overutnyttelse av ville arter og menneskeskapte endringer av økosystemer, er viktige grunner til tap av artsmangfold. Vi må bruke ressursene på en mer bærekraftig måte, viser den store rapporten som Naturpanelet (IPBES) lanserte i dag.

Opplevelsesmagi i Rondane nasjonalpark
8. juli 2022

Balansegangen mellom naturopplevelser og å ta vare på naturen er godt synlig i Rondane. De besøkende vet lite om den truede villreinen, men er likevel opptatt av å ikke forstyrre.

Mye lakselus på sjøørret
7. juli 2022

Over halvparten av observert sjøørret på Vestlandet har så mye lakselus at den risikerer problemer.

Sjøørret som drar tidlig til sjøs klarer seg bedre
6. juli 2022

Sjøørret vokser vanligvis raskere, blir større og produserer flere egg enn ørret som holder seg i ferskvann hele livet. Men det er også store forskjeller mellom sjøørreter. Forskning viser at selve utvandringstidspunktet har stor betydning for vekst og overlevelse.

EU-suksess for NINA
5. juli 2022

NINAs forskning er etterspurt når vår tids største samfunnsutfordringer skal løses.

Europa slår ring rundt ferskvannsmuslingene
5. juli 2022

Europeiske ferskvannsmuslinger er blant ofrene for naturkrisen. Forskere fra hele Europa har derfor gått sammen for å lære mer og finne løsninger som kan hjelpe muslingene.

Penger til forskning på havvind og natur
1. juli 2022

To nye prosjekter skal se på hvilke konsekvenser storstilt utbygging av havvind har for trekkfugler og livet i havet.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: