Nyheter

 

Internasjonal arkitektpris til NINA-huset
13. mars 2014

Arkitektfirmaet PIR II og NINA-huset får pris for beste utnyttelse av tre i arkitekturen i 2013 av World Architect News.

Hvordan påvirker vei dyrelivet i bekker?
13. mars 2014 Det norske veinettet krysser tusenvis av elver og bekker på sin vei gjennom landskapet. Hva betyr det for dyrelivet og vannkvaliteten i vassdragene? 
Lav produksjon av kongeørn i Nord-Trøndelag
5. mars 2014 Norsk institutt for naturforskning (NINA) har kartlagt bestanden av kongeørn i Nord-Trøndelag i femårsperioden fra 2009 til 2013. Bestanden synes stabil, men lav produksjon av unger gir grunn til bekymring for framtiden.
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: