Nyheter

 

Ny teknologi gir gaupesvar
28. november 2013 Norsk institutt for naturforskning (NINA) tester om viltkameraer kan brukes til overvåking av gaupe i områder med lite snø i Norge. Resultatene har så langt vært gode.
Suksess med scooterløyper?
28. november 2013

Snøscooterkjøring i utmark ga mer støy og belastning i de kommunene som etablerte et forsøk med egne løyper. Men viktige spørsmål står ubesvart, skriver Margrete Skår, ansvarlig for evaluering av forsøkene. 


Vurderer trusselbildet i 110 norske laksevassdrag
22. november 2013 Hvor mye påvirker rømt oppdrettslaks de norske villaksebestandene? Ved hjelp av matematiske modeller og beregninger plasserer NINA-forskere laksevassdragene på en skala fra «svært god bestandsstatus» til «kritisk truet eller tapt bestand». Arbeidet er et viktig bidrag til kunnskapen om villaksbestandenes tilstand, og blir brukt i den nasjonale forvaltningen av arten gjennom oppdateringen av Miljødirektoratets kategorisystem.
Overvåker klimaendringer i Arktis
1. november 2013 Framsenteret lanserer rapport om nytt observatorium, der målet er å etablere et omfattende forsknings- og overvåkingsinitiativ rettet mot tundraøkosystemer
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: