Nyheter

 

Bygdefolk vil også ha rovdyr
22. desember 2010

Det er ikke noe unisont ønske blant bygdefolk om å redusere rovdyrbestandene.

Friluftsliv sommeren etter Full City-havariet
6. desember 2010

Sommeren etter at lasteskipet Full City gikk på grunn på Telemarkskysten mente de fleste at friluftslivet kunne utøves som tidligere. Likevel var det relativt mange som mente at de positive opplevelsene ved friluftslivet hadde blitt forringet som følge av oljeutslippet. Det viser en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

 

Markerte Rovdata
1. desember 2010

Rovdata er en sentral aktør i arbeidet med å kartlegge og overvåke gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. 30.november ble den nyetablerte enheten markert på Rockheim i Trondheim.

Det haster å stanse rømning av oppdrettslaks
24. november 2010

En ny NINA-rapport viser at det haster å få slutt på innblanding av oppdrettslaks i villaksens gytebestander.

 

Vurderer konsekvenser av rovdyrsikre gjerder
18. november 2010
NINA har vurdert effekter for friluftsliv og hjortevilt av rovdyrsikre gjerder. - Det er overraskende lite dokumentert kunnskap om temaet sier NINA-forsker Henrik Lindhjem.

 
Flere ulver i Norge
12. november 2010

Ulvebestanden i Norge har vokst. Ferske bestandstall, som Høgskolen i Hedmark har utarbeidet på oppdrag fra Rovdata, viser at det i 2009 var mellom 33 og 39 ulver her i landet, mot 25 til 26 vinteren før.

Verdenskonferanse om vindkraft og vilt
3. november 2010

 

NINA arrangerer i 2011 konferanse om vindkraft og dyreliv, med eksperter fra hele verden. - Målet er mer miljøvennlig vindkraft, sier Kjetil Bevanger.

 

Hvilken natur vil vi ha?
12. oktober 2010

 Debatt. Nationen, 12. oktober 2010

Rekordmange jervekull i 2010
6. oktober 2010

Aldri før har det blitt registrert like mange hunnjerver med valpekull i Norge som i år. Det viser nye data, som blir rapportert av ROVDATA i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

NINAs lakseforskere sentrale i utgivelse av en stor internasjonal fagbok om villaks
1. oktober 2010

I dag, 1. oktober 2010 utgis boka ”Atlantic Salmon Ecology” på forlaget Wiley-Blackwell. Redaktører for boka er Øystein Aas, Sigurd Einum, Anders Klemetsen og Jostein Skurdal, der de to første er ansatt i NINA, mens to siste er tidligere forskningssjefer i NINA.

Stoltenberg åpner Framsenteret
29. september 2010

Onsdag 29. september åpnes Fram – nordområdesenter for klima- og miljøforskning av Statsminister Jens Stoltenberg. NINA er en av de sentrale deltakerne i Framsenteret og vi ser fram til å videreutvikle samarbeidet med de øvrige institusjonene i senteret.

Naturindeks for Norge er lansert
24. september 2010

I tidsrommet 1990- 2010 er utviklingen for biologisk mangfold god i havet og  ferskvann, mens den er klart negativ i åpent lavland.

Norske vassdrag blir varmere
20. september 2010

Overvåkingen av miljøfaktorer og plante- og dyreliv i Atna- og Vikedalsvassdragene, som nå er rapportert, viser at mange norske vassdrag blir varmere. De to vassdragene, som hydrologisk sett er svært ulike, overvåkes i et DN-støttet program som kalles Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann, i et samarbeid mellom NINA, NIVA og Uni Miljø.

Meninger om rovviltforvaltning
16. september 2010

Det finnes mange og sterke meninger om rovdyr i Bygde-Norge, men folk er lite interessert i hvordan rovviltforvaltningen er organisert. Det viser en intervjuundersøkelse i tre kommuner på Østlandet.

Færre jerv i Sør-Norge
15. september 2010

DNA-analyser av jervekskrementer samlet inn i 2009 antyder en bestandsreduksjon på ca. 10 % i Norge fra 2008 til 2009. Nedgangen skyldes først og fremst en markant reduksjon på ca. 30 % i Sør-Norge vest for Østerdalen, der uttaket av jerv har vært meget høyt de siste årene.

HUNT – jakten på bærekraftig jaktutfoldelse
13. september 2010

Det EU-finansierte prosjektet HUNTing for sustainability er nå inne i en hektisk periode, med full aktivitet i en rekke delprosjekter. 

Storsalamanderens hemmeligheter avsløres
8. september 2010

Ved Lahelldammen i Lier følger NINAs forskere nå storsalamanderens bevegelser på veg til dvale for vinteren. Blant annet følges sju individer med radiosender. – Denne overvåkningen gir banebrytende resultater som kommer både storsalamanderen og andre arealinteresser ved dammene til gode, sier forskningssjef Børre Dervo.

Ny skadelig kjempetege invaderer Norge
7. september 2010

Ny invaderende insektart, kjempetega Leptoglossus occidentalis påvist på Sørvestlandet

Forskningssjef Inga Bruteig med i Hardanger-utvalg
31. august 2010

Olje- og energiministeren kunngjorde i dag regjeringens fire utvalg som skal gjennomgå sjøkabelalternativet i Hardanger. NINAs forskningssjef Inga Bruteig er med i utvalget som skal se på tekniske, økonomiske og miljømessige forhold ved en sjøkabelløsning.

Forskerens frihet
26. august 2010

Debatten om forskernes frihet er viktig, uansett om man arbeider ved et privat forskningsinstitutt som NINA, ved universitetene eller i de statlige instituttene. Og forskerens frihet bør være like stor uansett hvor man hører hjemme, skriver Norunn S. Myklebust i Klassekampen og forskning.no.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: