Nyheter

 

Oppstandelse for fjellreven lengst nord
27. desember 2023

For seks år siden var fjellreven nærmest utdødd på Varangerhalvøya. I 2023 ble det født rekordmange valper her, 93 fordelt på 13 kull.

God jul
22. desember 2023

NINA ønsker alle ei god jul og et godt nytt år!

Laget dashbord for villreinforvaltning
22. desember 2023

Et nyutviklet dashbord gir brukervennlige kart, figurer og tabeller som oppsummerer forskning om menneskelig påvirkning på villreinen.

Trafikklysene blinker rødt og gult for villreinen
20. desember 2023

Bare halvparten av villreinområdene i Norge oppfyller kvalitetsnormen for hvor god tilstand et villreinområde skal ha. Ekspertgruppa som nå har vurdert samtlige 24 villreinområder er tydelige på hva som er de største utfordringene.

Kunstig intelligens skal sikre god arealbruk
20. desember 2023

Nytenkende offentlig forvaltning, tverrfaglig forskningskompetanse, KI-genererte muligheter og 19 millioner fra Forskningsrådet, det er oppskrifta på hvordan vi kan få en arealbruk som tar hensyn til natur og klima.

Slik kan vi måle helsetilstanden til flere økosystemer
15. desember 2023

Ved å kombinere etablert overvåking, fjernmåling, kunstig intelligens og maskinlæring, har forskere utviklet nye indikatorer for å måle den økologiske tilstanden til naturen.

Kan vi åpne gamle villreinruter i Rondane ved å fjerne turisthytter, stier og veier?
14. desember 2023

Hva bedrer livet mest for villreinen av å fjerne infrastruktur ved Bjørnhollia, Peer Gynt-hytta eller Mysusæter? Nye analyser ga svar på hvilke tiltak som er mest effektive.

Kina henter kompetanse fra NINA
12. desember 2023

Kina har store planer for å ta bedre vare på naturen og redusere utslippene av klimagasser. Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal veilede kineserne i et nytt prosjekt.

Naturen betaler en høy pris per kvadratmeter hytte
7. desember 2023

Hvis du bygger ei hytte på 100 kvadratmeter, kan du påvirke 15 ganger så mye natur. Fortetting og infrastruktur som krever mindre areal må til for å redusere naturinngrepene, anbefaler forskere i ny rapport.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: