Nyheter

 

Kongens fortenestemedalje til NINA-forskar
28. april 2010

Tidlegare seniorforskar og forskingssjef ved NINA, Rolf Langvatn, mottok måndag Kongens fortenestemedalje i sølv for sin innsats knytt til norsk hjorteviltforvaltning.

Friluftslivet etter Full City
22. april 2010

Lokalbefolkningens følelser knyttet til Full City-havariet endret seg på kort tid fra sinne, fortvilelse og sorg til å bli preget av optimisme og tro på framtida.

Skogbeitebruk i Mellom-Amerika
19. april 2010

Økt kunnskap om semi-naturlige beitemarker i Mellom-Amerika, både fra et økologisk og et sosioøkonomisk synspunkt, er hovedresultatet fra prosjektet PACA.

Setter Svalbard-gjess på kartet
9. april 2010

Prosjektet GOOSEMAP har samlet alle kjente registreringer av gjess på Svalbard i kartform. Disse dataene er nå tilgjengelige på en egen nettside.  

 

Årets villreinmerking nærmer seg slutten
8. april 2010

Så langt i år er 25 villrein merket med GPS-sendere i regi av NINA i Dovrefjellområdet. Nytt av året er at også bukker er utstyrt med sender.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: