Nyheter

 

Hvilken natur vil vi ha?
12. oktober 2010

 Debatt. Nationen, 12. oktober 2010

Rekordmange jervekull i 2010
6. oktober 2010

Aldri før har det blitt registrert like mange hunnjerver med valpekull i Norge som i år. Det viser nye data, som blir rapportert av ROVDATA i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

NINAs lakseforskere sentrale i utgivelse av en stor internasjonal fagbok om villaks
1. oktober 2010

I dag, 1. oktober 2010 utgis boka ”Atlantic Salmon Ecology” på forlaget Wiley-Blackwell. Redaktører for boka er Øystein Aas, Sigurd Einum, Anders Klemetsen og Jostein Skurdal, der de to første er ansatt i NINA, mens to siste er tidligere forskningssjefer i NINA.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: