Nyheter

 

Samarbeider om overvåkning av rømt oppdrettslaks
31. mars 2015

Det nasjonale samarbeidet om overvåkning av rømt oppdrettslaks gir forbedrete metoder og data. Nå er en oppsummering av resultatene fra 2014 klar.

Vil du være med å løse lemenmysteriet?
30. mars 2015

Ett av de virkelige store mysteriene i naturen er: Hvordan oppstår lemenår? Er det sammenheng mellom denne merkelige syklusen og klimaendringer? Nå trenger vi din hjelp til å løse denne gåten! 

Prisdryss til NINA-rådgivere
27. mars 2015

Vi gratulerer NINAs vitenskapelige rådgivere med formidlingsprisen og forsknings- og utviklingsprisen fra UiT Norges arktiske universitet. 

For mange rein fører til mindre lav på vidda
26. mars 2015

Lavdekket på Finnmarksvidda minsker og årsaken er klimaendringer og høy tetthet av rein. Det viser en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norut.

Godt samarbeid og klare mål gav resultater
25. mars 2015

De siste fem årene har Trondheim storviltvald lyktes med å redusere elgstammen med tjue prosent. – Det er viktig å være tøff nok, sier viltrådsleder Ole Lauglo.

Hvitfinnet steinulke spredt til Tunnsjøen i Namsenvassdraget
19. mars 2015

I fjor sommer oppdaget forskere fra NINA hvitfinnet steinulke i Tunnsjøen, en art som tidligere ikke er registrert i Namsenvassdraget. Nye undersøkelser tyder på at arten har blitt spredt dit av mennesker.

Overtar som ny leder i Rovdata
18. mars 2015

Jonas Kindberg er ansatt som ny leder for Rovdata. Fra august i år skal han lede Rovdatas arbeid med å fremskaffe nøyaktige bestandstall og oversikter over de fire store rovdyrene og kongeørn i Norge.

Gentester laksen for å avsløre oppdrettslaks i slekta
17. mars 2015

Med molekylærgenetikk kan forskerne avsløre opphavet til laksen. Det sikrer riktig valg av stamfisk for fiskeutsetting.

Anbefaler tunell under Hardangervidda
9. mars 2015

Riksveg 7 over Hardangervidda er en barriere for villrein. Det beste for både reinsdyr og trafikanter vil være å legge veien i en eller flere tuneller under vidda, anbefaler forskerne i Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en ny rapport.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: