Nyheter

 

Rekordår for klippeblåvinge
28. juni 2024

En tørr forsommer og våt juli i fjor ga den truede klippeblåvingen gunstige forhold. Det kan vi telle resultatene av i år!

Nye hyttefelt vil fortrenge villreinen
28. juni 2024

Ferdsel ut fra hytter forstyrrer villreinen kraftig i områder hvor den allerede er hardt belastet. Å unngå nye hyttefelt i de mest sårbare områdene er ett av tiltakene som anbefales for å skåne reinen.

Vitne til sensasjonelt sikadefenomen – første gang på 200 år
27. juni 2024

Millioner av sikader krabber nå opp av hager, parker og skogbunnen i USA. De kryper ut av ryggen på sin egen hud, og forvandles til et kor!

Ny nettportal for genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på villaksbestander
26. juni 2024

Nå kan du enkelt finne fram til hvor mye din villaksbestand er genetisk påvirket av oppdrettslaks.

Naturregnskap kan hjelpe utbyggere til bedre beslutninger
26. juni 2024

Naturregnskap satt i system kan supplere konsekvensutredninger for å bedre beslutningsgrunnlaget i alle faser av et utbyggingsprosjekt. Metoden er godt egnet til å vise effekten av avbøtende tiltak.  

Flere jerver fører til økt tap av lam
20. juni 2024

En ny studie fra NINA har dokumentert det mange antar; når antall jerver i et område går opp, så øker også tapene av lam i beitelagene i området. Hiuttak av voksen jerv reduserte tapene de første ett til to årene etterpå, mens lisensjakt ikke hadde en slik effekt lokalt.

Vi gratulerer Eirik Aasmo Finne med fullført doktorgrad!
19. juni 2024

Doktorgradsarbeidet har vært en del av prosjektet EMERALD – som undersøker hvilken rolle vegetasjon har i klimasystemet, og videre hvordan klimamodeller kan forbedres.

NINAs årsmelding 2023
18. juni 2024

Endringsblindhet er et godt uttrykk. Marihøna på forsida av årets årsmelding er lett å se, lett å telle og kjent av alle. Men hva om antallet marihøner og andre insekter gradvis reduseres, og det blir litt færre av dem for hvert år?

Hvordan påvirker trafikklyssystemet for havbruk arbeidet med å oppnå målene satt i kvalitetsnorm for villaks?
17. juni 2024

Styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning inviterer til digitalt informasjonsmøte om ny rapport.

Gjess, vi møtes i Tromsø!
14. juni 2024

Arter som krysser landegrenser, trenger grenseløs kunnskap og forvaltning. Derfor møtes eksperter på gjess i Tromsø.

Nå er det klart hvem som blir de fire nye forskningsdirektørene i NINA
11. juni 2024

NINA har blitt en stor bedrift, det krever en sterkere organisering og flere lederressurser. Vi har derfor opprettet fire nye forskningsdirektørstillinger som skal lede hvert sitt overordnete område med ulik geografisk tilhørighet.

Samme art på samme øy påvirkes ulikt av klimaendringene
5. juni 2024

På få tiår har det blitt tre ganger så mange svalbardrein ved Longyearbyen, mens kystreinen 15 mil unna ved Ny-Ålesund blir færre. Hvorfor?

Spørreundersøkelse om artsmangfold – vi trenger svar fra deg!
3. juni 2024

Svar på en liten spørreundersøkelse om artsmangfoldet i Norge i forbindelse med evaluering av Artsprosjektet, og hjelp oss å evaluere og forbedre Artsprosjektet!
 

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: