Nyheter

 

Sjøfugl og offshore vindkraft
29. juni 2010

Ny rapport viser at viktige sjøfuglområder langs norskekysten kan være svært sårbare for utbygging av kystnære og offshore vindenergianlegg.

Årsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt
20. juni 2010

Årets rapport fra hjorteviltovervåkingen viser at det samlede antallet hjortevilt i Norge har økt ytterligere. Aldri tidligere er det felt flere elg, hjort og villrein enn høsten 2009. Nytt av året er en oversikt over utviklingen i beitetrykk på trær og busker.

International Polar Year - Oslo Science Conference
8. juni 2010

Den største vitenskapelige polarkonferansen noensinne, International Polar year - Oslo Science Conference, åpnet i Oslo i dag.

 

Håndbok i økologisk restaurering
1. juni 2010

Nå er den her, den første norske håndboka i økologisk restaurering. Håndboka beskriver metoder for forebygging av natur- og terrengskader, og tar for seg hvordan gamle skader kan repareres.  

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: