Nyheter

 

Vil det bli for hett for villaksen i fremtidens klima?
30. april 2018

Hva vil klimaendring føre til i Norge og hvordan vil det påvirke våre laksebestander?

NINA har fjernet radiohalsbånd fra villrein
25. april 2018

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har samlet inn radiohalsbånd fra samtlige fem merkede villrein i sone 2 i Nordfjella, etter at det ble påvist isdannelse på dem.

Rekordår for lemen?
14. april 2018

Det ligger an til å bli rekordmange lemen i flere fjellområder i Sør- og Midt-Norge i år. Du kan hjelpe forskerne med å forstå lemensyklusene bedre ved å registrere dine lemenobservasjoner.

Norsk ekspertise i tysk storprosjekt
12. april 2018

Tyske myndigheter headhuntet NINA-forskere da de skulle vurdere effekten av miljøtiltak ved vannkraftverk. Forskerne brakte med seg verdifull ekspertise på fjernovervåkning av fisk. 

Varmere hav kan gi hekkesvikt hos sjøfugl
12. april 2018

En omfattende internasjonal studie viser at sjøfugler, i motsetning til mange andre dyregrupper, ikke har endret hekketidspunkt som en respons på klimaendringer. På sikt kan det føre til ubalanse mellom sjøfuglenes hekkesesong og tilgangen på mat til ungene.

Fjellrever på Sverigetur sprer gener
10. april 2018

Det er ikke bare vi mennesker som drar til söta bror for å kose oss. Tre norske fjellrever fra avlsprogrammet har krysset grensen til Helagsfjellet i Sverige, funnet maker og paret seg. De nye valpene tilfører friske gener til den innavlete fjellrevbestanden i området, hvor graden av innavl nå er halvert!

Merking gir verdifull informasjon om hjortedyrene
9. april 2018

I dette innlegget forklarer forskerne hvorfor det fortsatt anvendes GPS-merking til innhenting av kunnskap om villrein og de andre hjortedyrene.

Dramatiske endringer på europeiske fjelltopper
6. april 2018

Antallet plantearter på fjelltopper over hele Europa øker stadig raskere, i takt med at klimaendringene akselererer. 

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: